کار با تیم نردو باعث کسب جایگاه‌های مهم کسب و کار ما شد

امید ابوالحسنی

امید ابوالحسنی

مدیر طراح شید