آژانس بازاریابی NERDO

دیجیتال مارکتینگ چیست؟
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

اگر به شما بگوییم تعداد افرادی که در دنیا از اینترنت استفاده می کنند هنوز در حال افزایش هست باور می کنید؟ این یک حقیقت

بازاریابی رویداد یا event marketing چیست؟
بازاریابی

بازاریابی رویداد یا event marketing چیست؟

برای شروع تعریف بازاریابی رویداد (event marketing) نیاز به تعریف رویداد داریم. یک رویداد (event) تشکیل شده است از ارتباط نزدیک با مخاطبان، مشتریان و