برای تماس با ما راحت باشید

آدرس
تهـــران , تهرانپارس , ۱۹۶ غربی،
, خیابان ۱۸۶ غربی
تلفن
تلفن: (+۹۸)۹۱۲۴۷۲۲۲۷۹
تلفن: (+۹۸)۹۳۶۶۴۶۲۵۱۲
ایمیل
ایمیل: info@nerdoma.com
اسکایپ: isajadab

تماس با ما