بازاریابی دهان به دهان
بازاریابی

بازاریابی دهان به دهان ، یک استراتژی سودمند

تبلیغ دهان به دهان (Word of mouth advertising (VOM advertising)) یا بازاریابی دهان به دهان فرآیند تأثیر فعال کلمات و بحث‌های انجام گرفته بین افراد جامعه در خصوص یک برند، شرکت، سازمان یا یک رویداد است. به عبارت ساده‌تر بازاریابان و مبلغان در این نوع بازاریابی موضوعی قابل بحث و باارزش را ایجاد کرده و سپس افراد جامعه را برای صحبت در این خصوص ترغیب می‌کنند.

بررسی انواع تبلیغات آنلاین
دیجیتال مارکتینگ

بررسی انواع تبلیغات آنلاین

مدل‌های مختلفی از تبلیغات آنلاین جهت آگاهی از برند شرکت وجود دارد. در این میان به‌منظور ایجاد سرنخ فروش و افزایش فروش، کلیه کسب وکارها

مدل کسب و کار B2B2C
بازاریابی

مروری بر مدل کسب و کار B2B2C

B2B2C نوعی از مدل کسب و کار است که در آن یک شرکت به‌جای دسترسی مستقیم به بازار مصرف‌کننده، از طریق یک کسب و کار