ارسال شده توسط شایان پسران

تا به حال شنیدید صاحبان گوشی آیفون بگویند ما اپلی‌ها؟ از نظر شما مشتریان اپل که امروز خودشان را وکیل و مدافع اپل می‌دانند، از روز اول چنین حسی داشتند؟…
فهرست